Reservatie Hotel - Brasserie De Beiaard

 Uw persoonlijke gegevens worden enkel geregistreerd en gebruikt voor doelstellingen van intern administratief beheer, voor het versturen van de nieuwsbrief en ter vervulling van de wettelijke plicht opgelegd bij de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (B.S. 14 maart 2007) en het K.B. van 27 april 2007 betreffende de registratie en de controle van reizigers die verblijven in een toeristische accommodatie. U heeft ten allen tijde het recht deze gegevens in te kijken of wijzigingen door te geven.

Privacy policies      GDPR privacy wetgeving

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

:
: *
: *
: *
: *
Type kamer: *


: *
:

: *
: *
: *
: *
: *
: *
:
: *
: *
Verificatie:
8 plus 6  =   Geef het resultaat in

U kan na het versturen te allen tijde via deze link uw persoonlijke gegevens aanpassen en/of verwijderen die bewaard worden op onze website en dit in het kader van de nieuwe GDPR wetgeving. (25/05/2018)