Privacy

 Privacy

Soms zal deze website gebruik maken van zogeheten "cookies", dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerde van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifieren zodat U niet bij elk bezoek aan de website uw taal of fontgrootte dient te kiezen. De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn browser dusdanig te configureren dat deze hem waarschuwt telkens wanneer cookies worden aangemaakt, of dat deze de aanmaak van cookies verhindert.

De gebruiker kan deze website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie en diensten zonder dat hij/zij daarvoor persoonlijke gegevens moet verstrekken. Telkens wanneer de gebruiker persoonsgegevens verstrekt zal De BEIAARD bvba deze behandelen in overeenstemming met het hierna beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. DE BEIAARD bvba verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met de gebruiker in contact te kunnen treden en om hem/haar een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie. DE BEIAARD bvba verstrekt in de regel geen van deze persoonlijke gegevens aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan DE BEIAARD bvba de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.