Contacteer Hotel - Brasserie De Beiaard

Vraag vrijblijvende informatie op de onderstaande gegevens:

Tel: 00 32 (0) 50 221 345

Postadres:
Markt 2
B-8820 Torhout, België

E-mail: info@debeiaard.be

Routeplanner: Michelin
Spoorwegen: NMBS

 

Uw persoonlijke gegevens worden enkel geregistreerd en gebruikt voor doelstellingen van intern administratief beheer, voor het versturen van de nieuwsbrief en ter vervulling van de wettelijke plicht opgelegd bij de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (B.S. 14 maart 2007) en het K.B. van 27 april 2007 betreffende de registratie en de controle van reizigers die verblijven in een toeristische accommodatie. U heeft ten allen tijde het recht deze gegevens in te kijken of wijzigingen door te geven.

 GDPR privacy Wetgeving